ΝΕΟ SikaGrout 212

Το SikaGrout 212 Classic είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς ανάμειξη, έγχυτο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ελεύθερης ροής, για πληρώσεις,αγκυρώσεις, χυτεύσεις και εργασίες επισκευών σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-6 και του ΕΝ1504-3 (τάξεως R3).


Το SikaGrout 212 Classic χρησιμοποιείται ως ελεύθερης ροής κονίαμα για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5mm και 30mm και είναι κατάλληλο για: Αγκυρώσεις διαφόρων στοιχείων όπως βλήτρα, ντίζες, αγκύρια, κοχλίες, κ.τ.λ. αλλά και μεταλλικών κατασκευών όπως μηχανήματα, εδράσεις βάσεων, εξοπλισμού κ.α.Πληρώσεις με απλή χύτευση κενών, ρωγμών, κοιλωμάτων, εσοχών σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πέτρα, κ.τ.λ.Χυτεύσεις μεταξύ θεμελιώσεων και υποβάσεων κάτω από εξοπλισμό μεγάλου βάρους ή μηχανη- μάτων.Αποκαταστάσεις διατομής στοιχείων σκυροδέματος (με χρήση καλουπιών), όπως υποστυλώματα, δοκοί, καταστρώματα γεφυρών.

SikaGrout 212

  • Κατασκευαστής: Sika
  • Κωδικός Προϊόντος: SikaGrout 212
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 0,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

A2

There are no questions for this product.